رفتن به محتوای اصلی

طرح و برنامه

 • تهیه و تنظیم برنامه توسعه جامع مناطق عشایری با همکاری واحد های ذی ربط .
 • برآورد نیازهای اعتباری اداره ومنظور نمودن طرح های پیشنهادی واحد های مختلف در برنامه .
 • پیگیری اخذ تخصیص از منابع مختلف اعتباری مصوب .
 • تنظیم و مبادله موافقنامه های عمرانی و جاری وکنترل و نظارت بر مبادله موافقتنامه های استانی
 • ایجاد هماهنگی در فعالیت های مطالعاتی و تلفیق طرح ها و برنامه های تهیه شده در واحد های اجرایی و تحقیقاتی .
 • ارزیابی فعالیت های عمرانی و خدماتی در مناطق عشایری و گزارش آن به مسئولین ذی ربط . 
مسئول واحد طرح و برنامه
رنگ
سایز متن

شناسه اداره کل امور عشایر استان

 • تلفن تماس: ۳۴۴۵۷۰۶۱-۲(۰۴۱)
 • پیامک: ۳۰۰۰۱۲۲۲۰۰۰۰۱۲
 • تلفن فکس: ۰۴۱۳۴۴۵۳۰۳۹
 • ایمیل: info@ashayer-ea.ir
 • وبسایت: https://ashayer-ea.ir
 • آدرس: تبریز خیابان راه آهن، نبش کوی بهراد، اداره کل امور عشایر استان آذربایجان‌شرقی