رفتن به محتوای اصلی

امور اداری

 • پیش بینی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان براساس برنامه تشکیلات وبودجه مصوب وبراساس قوانین ومقررات مربوط.
 • صدورکلیه احکام کارگزینی و قراردادهای خرید خدمت کارکنان .
 • اجرای قوانین ومقررات استخدامی و طرح حهای طبقه بندی مشاغل .
 • بررسی نیاز ها و فراهم آوردن امکانات رفاهی ،تعاون و بهداشت و درمان کارکنان سازمان .
 • تهیه و تنظیم آمار پرسنلی و مشخصات کارکنان وبهنگام نمودن آن .
 • انجام امور بازنشستگان و موظفین براساس مقررات مربوط .
 • پیش بینی برآورد تامین نیاز های اداره در زمینه وسایل و ملزومات ،نگهداری و توزیع آنها بین واحدهای مختلف در چارچوب قوانین و مقررات .
 • دریافت ،ثبت ،توزیع و ارجاع کلیه برنامه ها و مکاتبات وارده وصادره وبایگانی مکاتبات .
 • انجام اقدامات لازم در خصوص تامین خدمات عمومی نظیر آب ،برق ،سوخت ،حمل ونقل ،نظافت ،سرایداری ،چاپ وتکثیر ،مخابرات ،تاسیسات و کنترل ورود وخروج کارکنان و مراجعین .
 • انجام سایر وظایف اداری .
رئیس اداره امور اداری
رنگ
سایز متن

شناسه اداره کل امور عشایر استان

 • تلفن تماس: ۳۴۴۵۷۰۶۱-۲(۰۴۱)
 • پیامک: ۳۰۰۰۱۲۲۲۰۰۰۰۱۲
 • تلفن فکس: ۰۴۱۳۴۴۵۳۰۳۹
 • ایمیل: info@ashayer-ea.ir
 • وبسایت: https://ashayer-ea.ir
 • آدرس: تبریز خیابان راه آهن، نبش کوی بهراد، اداره کل امور عشایر استان آذربایجان‌شرقی