رفتن به محتوای اصلی

معاونت‌ توسعه مدیریت و منابع

 1. نظارت بر اجرای سیاست ها و خط مشی های اداری و مالی و استخدامی و امور مدیریت منابع انسانی و اداری، رفاهی و استخدامی
 2. نظارت بر ارزیابی عملکرد کارکنان
 3. نظارت بر اجرای امور مالی اعم از نگهداری دفاتر، اعتبارات، هزینه ها و تهیه و تنظیم و صدور اسناد مالی و وصول اعتبارات تخصصی
 4. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط به برقراری حقوق و مزایا و فوق العاده های مربوطه
 5. نظارت بر انجام کلیه امور خدمات و تدارکات و واحدهای تابعه براساس قوانین و مقررات مربوطه.
 6. نظارت بر اجرای بودجه تفصیلی ابلاغ شده
 7. نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی (اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای)
 8. نظارت بر امور مربوط به توانمندسازی و افزایش سطح دانش و مهارت کارمندان 
 9. نظارت عالیه بر نحوه اجرای برنامه ها و طرح های تحول اداری و مصوبات شورای اداری استان.
 10. نظارت بر انجام وظایف دبیرخانه ای کمیته کارگروه توسعه مدیریت

 

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع
رنگ
سایز متن

شناسه اداره کل امور عشایر استان

 • تلفن تماس: ۳۴۴۵۷۰۶۱-۲(۰۴۱)
 • پیامک: ۳۰۰۰۱۲۲۲۰۰۰۰۱۲
 • تلفن فکس: ۰۴۱۳۴۴۵۳۰۳۹
 • ایمیل: info@ashayer-ea.ir
 • وبسایت: https://ashayer-ea.ir
 • آدرس: تبریز خیابان راه آهن، نبش کوی بهراد، اداره کل امور عشایر استان آذربایجان‌شرقی