رفتن به محتوای اصلی

منشور اخلاقی

-  اولین گام خدمت مشتاقانه: حضور به موقع و اثربخش در محل کار برای پاسخگویی مطلوب به ارباب رجوع.
-  نظم و ترتیب در امور و آراستگی ظاهر، نشانه کمال شخصیت و توصیه دینی است.
-  تحکیم مبانی ارزشی اسلام، رعایت ادب و نزاکت، عدالت و انصاف و ارائه خدمات مناسب به مردم.
-  توجه ویژه به امانت و رازداری، وفای به عهد، بردباری، انتقاد پذیری، مدارا، تواضع و فروتنی.
-  داشتن روحیه همکاری همراه با متانت و خوش برخوردی به هنگام ارائه خدمات به مردم و ارباب رجوع.
-  تهیه و ارئه اطلاعات مستند و شفاف برای پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع.
-  ایجاد انگیزه و تعلق کاری در کارکنان در راستای بهبود عملکرد سازمانی.
-  انجام وظایف محوله با جدیت و تلاش مستمر با رویکردی مثبت.
-  تجهیز و آماده سازی فضای اداری و بهبود فضای سازمانی به منظور ارائه خدمات مطلوب‌تر به ارباب‌رجوع.
-  ایجاد محیط مناسب برای رشد کرامت انسانی و فضایل اخلاقی سازمان در راستای ارتقای رضایت‌مندی ارباب رجوع.
-  استفاده صحیح از امکانات سازمان و پرهیز از اسراف.
-  ایجاد فضای صمیمیت و اعتماد در کارکنان و پرهیز از تبعیض، شایعه‌سازی، تهمت، غیبت و خبرچینی.
-  اجرای مستمر برنامه های آموزشی و توجیهی برای ارتقای فرهنگ تکریم مردم و ارباب رجوع.
-  استفاده بهینه از اوقات اداری و تدوین برنامه زمانبندی در ارائه خدمات.

رنگ
سایز متن

شناسه اداره کل امور عشایر استان

  • تلفن تماس: ۳۴۴۵۷۰۶۱-۲(۰۴۱)
  • پیامک: ۳۰۰۰۱۲۲۲۰۰۰۰۱۲
  • تلفن فکس: ۰۴۱۳۴۴۵۳۰۳۹
  • ایمیل: info@ashayer-ea.ir
  • وبسایت: https://ashayer-ea.ir
  • آدرس: تبریز خیابان راه آهن، نبش کوی بهراد، اداره کل امور عشایر استان آذربایجان‌شرقی