رفتن به محتوای اصلی

امور مالی

 • انجام کلیه فعالیت های مربوط به امور مالی و تنظیم و کنترل حساب ها در چارچوب اعتبارات مصوب و قوانین و مقررات موجود.
 • درخواست تخصیص اعتبار از خزانه داری کل و پیگیری آن در چارچوب اعتبارات مصوب .
 • نظارت بر مصرف اعتبارات مربوط به طرح های عمرانی .
 • نگهداری حساب اعتبارات مصوب به تفکیک مواد وبرنامه های مصوب .
 • ایجاد سیستم حسابداری مناسب با کنترل های داخلی و آیین نامه و دستورالعمل های مالی به منظور حسن اجرای امور مالی اداره .
 • انجام کلیه اقدامات لازم درمورد تهیه وتنظیم اسناد هزینه های انجام شده به منظور اجرای ضوابط و مقررات قانون محاسبات عمومی و آیین نامه های مربوط به معاملات دولتی .
 • ثبت و نگهداری حساب اموال اداره .
 • تهیه گزارشهای مالی دوره ای وموردی .
 • نظارت براجرای قوانین و مقررات ودر صورت لزوم تهیه و اصلاح آیین نامه ها وروشهای مالی داخلی جهت مسائل و معضلات موجود .
 • انجام سایر امور مالی مربوطه .
سرپرست اداره امور مالی
رنگ
سایز متن

شناسه اداره کل امور عشایر استان

 • تلفن تماس: ۳۴۴۵۷۰۶۱-۲(۰۴۱)
 • پیامک: ۳۰۰۰۱۲۲۲۰۰۰۰۱۲
 • تلفن فکس: ۰۴۱۳۴۴۵۳۰۳۹
 • ایمیل: info@ashayer-ea.ir
 • وبسایت: https://ashayer-ea.ir
 • آدرس: تبریز خیابان راه آهن، نبش کوی بهراد، اداره کل امور عشایر استان آذربایجان‌شرقی