رفتن به محتوای اصلی

اهداف سازمان

الف – هدف

سامان‌دهی به زندگی عشایر از طریق ارائه خدمات مناسب به منظور بهبود و توسعه وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تولیدی عشایر.

ب – وظایف اساسی:

(۱) – مطالعه و شناسایی امکانات و نیازمندی های عشایر در مورد امور کوچ و اسکان.

(۲) – تهیه و تنظیم و اجرا و نظارت بر اجرای طرح های عمرانی و نوسازی مربوط به امور عشایر.

(۳) – فراهم آوردن موجبات اسکان عشایر باهمکاری وزارت کشور و سایر ارگان های ذیربط.

(۴) – تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به نوین کردن سیستم دامداری سنتی عشایر به دامداری صنعتی و اصلاح روشهای بهره برداری از منابع دامی از طریق ایجاد ایستگاه های استقرار و انتظار دام، پرواربندی و تامین علوفه زمستانی برای دام و ایجاد کشتارگاه های صنعتی و سردخانه و کارخانجات تهیه غذای دام و تبدیل فرآورده های دامی، راساً یا از طریق ارشاد و حمایت در راستای تاسیس تعاونی ها و شرکت های سهامی دامداری.

(۵) – احداث و نگهداری گذرگاه و آبشخور و پناهگاهها و انبارهای ذخیره علوفه دام و تامین آب راساً و یا با خودیاری عشایر.

(۶) – نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع عشایری از لحاظ رعایت ضوابط فنی و علمی مرتعداری در جهت حفظ مراتع کشور.

(۷) – کمک به ایجاد واحدهای تولیدی تعاونی و گروهی نظیر علوفه کاری، مرغداری، تولید عسل، کشاورزی، کشت گیاهان صنعتی و دارویی و صنعتی کردن این نوع تولیدات از طریق احداث تاسیسات زیربنایی، احداث رایگان و اعطای تسهیلات.

(۸) – تهیه، تنظیم، اجرا و یا همکاری در اجرای برنامه های آموزشی عشایر در مورد تغذیه دام، استفاده صحیح از مراتع، دامداری، دامپروری، بهداشت محیط، خدمات دامپزشکی، توسعه صنایع دستی و پیشگیری از بیماری‌های دامی.

(۹) – کمک به بازاریابی، حمل و فروش فرآورده های دامی و صنایع دستی عشایر اسکان یافته.

(۱۰) – فراهم کردن تسهیلات اعتباری در حد برنا مه های مصوب و نظارت بر مصرف آن .

(۱۱) – کمک به تشکیل تعاونیهای تولید، توزیع ، مصرف در مناطق دامداری متحرک اسکان یافته.

(۱۲)- همکاری با سایر سازمان های دولتی و غیر دولتی ایجاد هماهنگی در برنامه های عمرانی و آموزشی مناطق عشایر اسکان یافته.

اهداف و وظائف اصلی اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی:

اهداف پيش بيني شده براي عشاير استان ::
اهداف زير براي ساماندهي عشاير استان مورد توجه قرار خواهد گرفت .

اهداف كيفی:

۱- ارتقاء شاخص هاي توسعه انساني جامعه عشاير.
۲- اهتمام تعامل عشاير ومنابع طبيعي و تاثير آن در حفاظت محيط زيست و توسعه پايدار .
۳- شناسايي ، سازماندهي و بكار گيري عناصر موثر در ساماندهي کوچ و مديريت چرا.
۴- ساماندهي به مديريت بومي . تثبيت حقوق عرفي و افزايش مشاركت موثر عشاير.
۵- حفظ و بهبود شيوه معيشت عشاير و اقتصادي نمودن دامداري آنان .
۶- توسعه و بهبود و اشتغال ، ارتقاء بهره وري و تنوع بخشي به توليد و منابع در آمدي در مناطق عشايري.
۷- تدوين و ترويج فرهنگ دانش بومي و مهارتهاي خاص عشاير.
۸- زمينه سازي . متناسب سازي و بكار گيري فناوري در جامعه عشايري.
۹- توسعه صنعت گردشگري در مناطق عشايري.
۱۰- توسعه آموزش و فراهم نمودن زمينه تحقيقات و مطالعات در جامعه عشايري.
۱۱-ساماندهي و اسكان عشاير دواطلب در مناطق مستعد.

اهداف كمی:

۱- ساماندهي براي اسكان عشاير داوطلب اسكان
۲- افزايش پوشش خدمات پشتييباني عشايري كه به دلايل مختلف به زندگي كوچروي اادامه خواهند داد ۳- ايجاد اشتغال پايدار براي خانوار عشايري با اجراي پروژه هاي آب و خاك .
۴- تغيير تركيب دام عشاير از دام كوچك به دام بزرگ به نسبت ۱۰ درصد از دام هاي موجود عشاير جهت بالا بردن سطح بهره وري وجلوگيري از تخريب مراتع .
۵- افزايش سطح آگاهي علمي و فني عشاير در مسائل مختلف فني وحرفه اي
۶- تامين سوخت فسيلي ( نفت ، گاز ) مورد نياز ۱۰۰ درصد خانوارهاي عشايري استان .

رنگ
سایز متن

شناسه اداره کل امور عشایر استان

  • تلفن تماس: ۳۴۴۵۷۰۶۱-۲(۰۴۱)
  • پیامک: ۳۰۰۰۱۲۲۲۰۰۰۰۱۲
  • تلفن فکس: ۰۴۱۳۴۴۵۳۰۳۹
  • ایمیل: info@ashayer-ea.ir
  • وبسایت: https://ashayer-ea.ir
  • آدرس: تبریز خیابان راه آهن، نبش کوی بهراد، اداره کل امور عشایر استان آذربایجان‌شرقی