رفتن به محتوای اصلی

بازرسی

  • انجام امور مربوط به بازرسی های ارجاع شده از جانب مقام مافوق
  • مصاحبه، مراجعه، بازدید و بررسی اسناد و مدارک حسب موضوعات شکایت و بازرسی ارجاع شده
  • تهیه و تدوین گزارشات کارشناسی، مدیریتی و تحلیلی حسب پیگیری های شکایات واصله و بازرسی های انجام شده جهت ارائه به مسئولین مربوطه
  • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
رنگ
سایز متن

شناسه اداره کل امور عشایر استان

  • تلفن تماس: ۳۴۴۵۷۰۶۱-۲(۰۴۱)
  • پیامک: ۳۰۰۰۱۲۲۲۰۰۰۰۱۲
  • تلفن فکس: ۰۴۱۳۴۴۵۳۰۳۹
  • ایمیل: info@ashayer-ea.ir
  • وبسایت: https://ashayer-ea.ir
  • آدرس: تبریز خیابان راه آهن، نبش کوی بهراد، اداره کل امور عشایر استان آذربایجان‌شرقی