رفتن به محتوای اصلی

امور حقوقی

 • پاسخگویی و دفاع و پیگیری کلیه دعاوی اعم از حقوقی یا کیفری مطروحه علیه ادارات امور عشایر  در مراجع قضایی و دیوانه عدالت اداری  .
 •  اقامه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع ذیصلاح قضایی و غیر قضایی و اداری بر علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که به نحوی منافع و یا حق و حقوق سازمان را نادیده و یا بیت المال را حیف و میل نموده و یا بر خلاف قوانین و مقررات به حقوق سازمان تجاوز و یا تعدی نموده .
 • وصول مطالبات ادارات .
 •  نقل و انتقال اموال غیر منقول ادارات امور عشایر .
 •  پاسخ به استعلامات ثبتی مربوط به اموال غیر منقول ادارات  .
 • ارائه مشاوره حقوقی به کلیه واحدهای تابعه و وابسته به ادارات امور عشایر .
 •  ارائه مشاوره حقوقی در خصوص نحوه انعقاد قرارداد و تنظیم پیش نویس قراردادها ، توافقنامه ها ، متمم ها و الحاقیه های قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه طریق در خصوص نحوه تنظیم.
 •  رسيدگي‌ به اختلافات‌ ناشي‌ از عدم‌ اجراي‌ قراردادها.
 •  ارائه مشاوره و خدمات حقوقی به کارکنان ادارات امور عشایر .
 • حمایت قضایی از کارکنان اداره و واحد های تابعه در راستای وظایف محوله اداری .
 • تهیه و تنظیم برنامه توسعه جامع مناطق عشایری با همکاری واحد های ذی ربط .
 • برآورد نیازهای اعتباری اداره ومنظور نمودن طرح های پیشنهادی واحد های مختلف در برنامه .
 • پیگیری اخذ تخصیص از منابع مختلف اعتباری مصوب .
 • تنظیم و مبادله موافقنامه های عمرانی و جاری وکنترل و نظارت بر مبادله موافقتنامه های استانی
 • ایجاد هماهنگی در فعالیت های مطالعاتی و تلفیق طرح ها و برنامه های تهیه شده در واحد های اجرایی و تحقیقاتی .
 • ارزیابی فعالیت های عمرانی و خدماتی در مناطق عشایری و گزارش آن به مسئولین ذی ربط . 
مسئول واحد حقوقی اداره کل
رنگ
سایز متن

شناسه اداره کل امور عشایر استان

 • تلفن تماس: ۳۴۴۵۷۴۳۰ (۰۴۱)
 • پیامک: ۳۰۰۰۱۲۲۲۰۰۰۰۱۲
 • تلفن گویا: ۰۴۱۳۴۴۵۳۰۳۹
 • ایمیل: info@ashayer-ea.ir
 • وبسایت: https://ashayer-ea.ir
 • آدرس: تبریز خیابان راه آهن، نبش کوی بهراد، اداره کل امور عشایر استان آذربایجان‌شرقی