رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۸-۰۹-۱۷

تصويبنامه راجع به تشكيل شوراي عالي عشاير ايران

تصويبنامه راجع به تشكيل شوراي عالي عشاير ايران

(مصوب۹/۷/۱۳۶۵هيأت وزيران)

 

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۹/۷/۱۳۶۵ تصويب نمودند شوراي عالي عشاير ايران به شرح ذيل تشكيل گردد:

 

شوراي عالي عشاير ايران

ماده ۱- هدف

اساسنامه سازمان

اساسنامه سازمان دامداران متحرک

(مصوب۸/۱۲/۱۳۵۳ کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای ملی)

فصل اول - کلیات

ماده ۱- به منظور انجام وظیاف مقرر در ماه یازده قانون تجدید تشکیلات و تعین وظایف سازمان وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی سازمان دامداران متحرک که در این اساسنامه به اختصاص سازمان نامیده می­شود تشکیل می­گردد.

برنامه راهبردی ساماندهی عشایر استان آذربایجان شرقی سال ۱۳۹۰

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه فصل دوم  برنامه راهبردی ساماندهی عشایر استان آذربایجان شرقی  سال

۱۳۹۰

 تهیه و تدوین : اداره مطالعات امور عشایر استان آذربایجان شرقی

آیین نامه ساماندهی عشایر

ماده ۱- در اين آئين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف - عشاير كوچنده: به مردمي گفته مي‌شود كه حداقل سه ويژگي زير را داشته باشند:
۱- ساخت اجتماعي قبيله‌اي
۲- اتكاي معاش به دامداري
۳- شيوه زندگي شباني مبتني بر كوچ
ب - ييلاق يا سردسير: محدوده زيست و قلمرو جغرافيايي كه عشاير، تمام يا قسمتي از فصول بهار و تابستان را در آن مي‌گذرانند.
پ - قشلاق يا گرمسير: محدوده زيست و قلمرو جغرافيايي كه عشاير، تمام يا قسمتي از فصول پاييز و زمستان را در آن مي‌گذرانند.

Subscribe to قوانین و آیین نامه ها