رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۴۰۰-۰۳-۳۰

راهبرد مشارکت الکترونیکی , جمع آوري نظرات مردمي روي پيش نويس های سیاسی و قوانین استانی

راهبرد مشارکت در تارنمای اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی :

جمع آوري نظرات مردمي روي پيش نويس های سیاسی  و قوانین استانی:

مشارکت الکترونيکي  : طبق بند ۲ما ده ۹تصویب نامه شورای عا لی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ۱۳۹۵/۱۲/۲۸،شهروندان حق دارند تا سیاست ها و فرآیند ها ، تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز نمایند.

رئیس سازمان امور عشایر تاکید کرد: رسیدگی به همه امور عشایر از عهده سازمان امور عشایر خارج است

رئیس سازمان امور عشایر گفت: کسانی که از بیرون به سازمان امور عشایر نگاه می کنند تصور می کنند همه امور عشایر مربوط به این سازمان است اما واقعا اینطور نیست.

طرح پیشنهادی کشت گیاهان دارویی در مناطق عشایری و اسانس گیری آنها

روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان.
یکی از مباحث مهمی که در همایش و گردهمایی مدیران کل امور عشایر کشور  مطرح گردید طرح پیشنهادی کشت گیاهان دارویی در مناطق عشایری و اسانس گیری آنها توسط دکتر عنایتی رییس اداره امور عشایر کلیبربود. ایشان  توجه به دانش فنی بسته زراعی  Agropackage را یکی از راهکارهای مهم، در مهارت آموزی و افزایش درآمد عشایر و تشکلهای عشایری عنوان کرد و موارد مربوطه را تشریح نمود. که موارد عنوان شده مورد توجه  ریاست سازمان و میران  قرار گرفت که با تشویق حضار همراه بود. و آقای مهندس قندالی توجه ویژه و ورود تشکلها در بحث فرآوری گیاهان دارویی را خواستار شد.

Subscribe to اخبار اداره کل