رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۹-۰۶-۲۶

جلسه شورای عشایری شهرستان سراب

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی، جلسه شورای عشایری شهرستان سراب با حضور یحیوی فرماندار این شهرستان و دکتر آل هاشم مدیر کل امور عشایر آذربایجان شرقی و مسئولین سایر ادارات جهت رسیدگی به مسائل و مشکلات عشایر این منطقه برگزار گردید.

دیدار معاون سازمان امور عشایر با نماینده مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایرآذربایجان شرقی، شاهپور علائی مقدم به منظور بررسی وضعیت عشایر آذربایجان شرقی، با حضور در میانه با نماینده مردم این شهرستان در مجلس دیدار و در خصوص مسائل و مشکلات عشایر شهرستان گفتگو و تبادل نظر کردند.

معاون توسعه و امور زیربنائی سازمان امور عشایر ایران در این دیدار با اشاره به ظرفیتها و توانمندی های جامعه عشایری، اظهار داشت: آماده ارائه هرگونه خدمات در حوزه تامین آب شرب بهداشتی و پایدار برای عشایر هستیم و در این خصوص اقداماتی خوبی در مناطق عشایری در دست اجرا است.

زمینهای مناسب کشاورزی در حاشیه های سد آیدوغموش امکان مناسبی برای اسکان دائم عشایر متقاضی در منطقه است

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه وجود سد آیدوغموش بر روی رودخانه پرآب و امکان تامین آب از آن و زمینهای مستعد برای کشاورزی در مناطق عشایرنشین منطقه را بستری مناسب برای اسکان دائم عشایر شهرستان میانه با توجه به ازدیاد جمعیت و تمایل به اسکان دائم آنها عنوان نمود. 

دیدار نماینده مردم شهرستان های کلیبر و خداآفرین در مجلس شورای اسلامی با مدیرکل امور عشایر

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی، جناب سرهنگ حاتمی نماینده مردم شهرستان های کلیبر و خداآفرین در مجلس شورای اسلامی جهت بررسی مسائل و مشکلات عشایر با دکتر آل هاشم مدیرکل امور عشایر استان دیدار و گفت و گو کرد.

بررسی مسائل و مشکلات عشایر مهمان استان زنجان در استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی، جلسه ای با حضور دکتر حسینی مدیرکل امور تعاونی ها و نظام بهره برداری سازمان امور عشایر ایران ودکتر آل هاشم مدیرکل آذربایجان شرقی به همراه مدیرعامل وهیات مدیره محترم تعاونی عشایری شهیدمطهری میانه وهمچنین مهندس زنگنه رئیس امورعشایر استان زنجان به همراه مدیرعامل وهیات مدیره تعاونی عشایری اشراق زنجان دراداره امورعشایراستان زنجان  جهت نحوه انتقال اعضای تعاونی عشایر استان زنجان درتعاونی شهید مطهری میانه به تعاونی عشایری اشراق زنجان برگزار گردید.

Subscribe to اخبار اداره کل