رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۹-۰۷-۰۱
انتصاب

 

با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس علی بهادری به سمت سرپرست اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی منصوب شد.

با حکم رئیس مرکز حراست وزارت متبوع:

آقای مهندس محمدرضا مرادنژاد به سمت سرپرست مدیریت حراست سازمان منصوب شد.

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران،

آقای مهندس رضا نیکزادی به سمت مدیرکل امور عشایر استان کرمان منصوب شد.

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران،

آقای مهندس رحمت اله شفائی به سمت سرپرست دفتر امورتعانی ها و نظام بهره برداری منصوب شد.

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران،

آقای مهندس مراد خادم به سمت مدیرکل امور عشایر استان سمنان منصوب شد.

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران،

آقای مهندس بهزاد محمدی به سمت مدیرکل امور عشایر استان کرمانشاه منصوب شد.

 

Subscribe to انتصابات در حوزه عشایری