رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۹-۰۴-۲۴
ردیف عنوان خدمت فایل پیوست
۱ واگذاری قطعات مسکونی در شهرک سلین
پیوست اندازه
واگذاری قطعات مسکونی.docx ۱۲۰.۱۸ کیلوبایت
۲ معرفی عشایر جهت دریافت زمین های زراعی و باغی
پیوست اندازه
معرفی عشایر جهت دریافت زمین های زراعی و باغی ۲۸۰.۷۴ کیلوبایت
۳ رسیدگی به شکایات عشایر
پیوست اندازه
رسیدگی به شکایات عشایر ۲۰۵ کیلوبایت
۴ واگذاری و نظارت بر احداث آبشخور در مناطق عشایری
پیوست اندازه
واگذاری و نظارت بر احداث آبشخور در مناطق عشایری ۲۴۸.۶ کیلوبایت
۵ نظارت بر انتخاب سرگروههای تعاونی و برگزاری مجامع شرکتهای عشایری
پیوست اندازه
نظارت بر انتخاب سرگروههای تعاونی و برگزاری مجامع شرکتهای عشایری ۱۶۹.۴۱ کیلوبایت
۶ نظارت بر عملکرد تشکل های تعاونی عشایری استان
پیوست اندازه
نظارت بر عملکرد تشکل های تعاونی عشایری استان ۲۶۱.۴۹ کیلوبایت
۷ نصب راه اندازی سیستم گرمایشی وروشنایی خورشیدی
پیوست اندازه
نصب راه اندازی سیستم گرمایشی وروشنایی خورشیدی ۲۱۱.۰۱ کیلوبایت
۸ تشکیل صندوق خرد زنان عشایری
پیوست اندازه
تشکیل صندوق خرد زنان عشایری ۱۵۴.۶۹ کیلوبایت
۹ مطالعه کانون های توسعه
پیوست اندازه
مطالعه کانون های توسعه ۱۶۴.۶ کیلوبایت
۱۰ واگذاری و نظارت برمرمت و نگهداری راه عشایر
پیوست اندازه
واگذاری ونظارت بر مرمت و بازسازی راههای عشایری ۱۶۰.۷ کیلوبایت