رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۴۰۱-۰۹-۱۵

شورای عشایر استان آذربایجان شرقی

شورای عشایر

وظايف شورا:

۱- سياست گذاري پيرامون چگونگي زندگي عشاير در مناطق مختلف كشور

۲- تصميم گيري پيرامون برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت عشايري

۳- ايجاد هماهنگي بين وزارتخانه ها و ارگانهاي ذيربط جهت رفع تنگناهاي موجود در جوامع عشايري

۴- نظارت بر چگونگي انجام وظايف و تعيين سهميه اعتبارات

۵- پيگيري ايجاد تسهيلات و امكانات لازم جهت بهبود توسعه مناطق عشايري

۶- پيشنهاد تامين بودجه خاص جهت پرداخت خسارات احتمالي و كمك به عشاير در هنگام سوانح طبيعي

۷- كمك به ايجاد زمينه هاي لازم جهت پرورش و رشد و بكارگيري استعدادهاي عشاير

۸- كمك به ايجاد زمينه هاي لازم جهت توسعه و بسط و گسترش فرهنگ اسلامي و سنتهاي اصيل عشايري

۹- اقدام در ساير مسائل مرتبط با زندگي عشاير به پيشنهاد كميسيون ها با دبيرخانه شورا يا شوراهاي استانها و يا يكي از اعضاي شورا

****************************************************************

شورا

شورا2

 

تصویر
شورا3