رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۴۰۱-۰۲-۲۴

تصویب نامه شماره ۲۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و آئین نامه اجرایی ماده

تصویب نامه شماره ۲۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و آئین نامه اجرایی ماده

word