رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۴۰۱-۰۲-۲۴

کسب رتبه دوم توسط مدیر کل امور عشایر آذربایجان شرقی در ارزیابی عملکرد مدیران استانی


 

روابط عمومی اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی

در راستای اجرای دستورالعمل کمیته ارزیابی عملکرد مدیران استانی ادارات کل امور عشایر استانها در سه ماهه دوم سال جاری توسط سازمان امور عشایر ایران، اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی با کسب امتیاز ۸۳/۷۰ درصد رتبه دوم، دربین ادارات کل امور عشایر استان ها را کسب نموده است. برهمین اساس اداره کل امور عشایر فارس با کسب امتیاز ۸۳/۹۷ درصد در جایگاه رتبه اول و اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی با کسب امتیاز ۸۳/۴۰ درصد در جایگاه رتبه سوم قرار گرفته اند.

یادآوری مینماید اداره کل امور عشایر استان در سالجاری در ارزیابی عملکرد سالیانه دستگاه های اجرائی جشنواره شهید رجائی در سال ۹۹ برای سومین بار حائز رتبه برتر استانی گردیده بود.