رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۴۰۰-۰۳-۳۰

بازدید کارشناسان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابعی طبیعی از مزرعه پایلوت

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان آذربایجان شرقی، کارشناسان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و کارشناسان اداره کل امور عشایر از مزرعه پایلوت و مزرعه گیاه دارویی بالنگو واقع در حیدرکانلو از توابع شهرستان خداآفرین بازدید نمودند. این بازدید در پیرو جلسه برگزار شده در مرکز تحقیقات کشاورزی و به در خواست اداره کل امور عشایر جهت اجرای مزرعه پایلوت در ایستگاه پمپاژ حیدرکانلو انجام شد. در این بازدید میدانی آقایان دکتر زرین بال و سرکارخانم  رفعتی از مرکز تحقیقات و دکتر عنایتی و مهندس حضوری از اداره کل امور عشایر استان حضور داشتند که موارد مربوطه بررسی و هماهنگی لازم جهت کشت گیاهان باغی و دارویی در محل فوق مورد  بحث و گفتگو قرار گرفت.

رده ادارات تابعه