رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۴۰۱-۰۹-۱۵

ارسال درخواست ها و خدمات از طریق سامانه مکاتبه الکترونیکی توسط عشایر استان

عشایر عزیز، شما می توانید درخواست ها و خدمات مورد نیاز خود را از طریق ثبت نام درسامانه مکاتبه الکترونیکی به آدرس emokatebe.ir به ادارات امور عشایر شهرستانی و همچنین در صورت لزوم به اداره کل امور عشایر استان ارسال نمائید.

رده ادارات تابعه