رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۹-۰۸-۰۹

چهارمین جلسه ویدیو کنفرانس مدیران استانی با سازمان امور عشایر ایران