رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۴۰۰-۰۱-۱۹

بازسازي، احداث، مرمت و بازگشايي ايل راه‌هاي عشايري شهرستان اهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی، هر ساله به دليل جاري شدن سيلاب، روان آب ها، بخشي از ايل راه‌هاي عشايري و مسيرهاي عبور احشام و چهارپايان نظير پل‌ها و گذرگاهها تخريب و مسدود مي شوند كه عشاير ناچار از گذرگاههاي مرتفع و پرخطر عبور مي‌كنند. لذا بازسازي ايل راه‌هاي عشايري هر ساله بسيار ضروري مي‌گردد که با توجه به بارندگی های امسال و تخریب بیش از ۸۰ درصد راه عشایری و به فراخور اين موضوع اداره امور عشاير شهرستان اهر امسال نيز طبق سالهای گذشته اقدام به مرمت، بازگشایی و بازسازی در حدود ۱۴۰ کیلومتر از ایل راههای عشایری شهرستان اهر و هریس و  ۴۰ کیلومتر از ایل راههای عشایری شهرستان هوراند نموده است.

لازم به توضیح است که بازسازی راههای عشایری از اواخر اردیبهشت شروع شده و تا پایان خرداد ادامه خواهد داشت. همچنین امسال با توجه به تخریب کامل برخی ایل راههای عشایری در حدود ۶ کیلیومتر احداث راه جدید انجام  گردید است.

رده ادارات تابعه