رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۹-۰۱-۱۸

بیانیه جامعه عشایر استان آذربایجان شرقی در محکومیت کشتار مسلمانان هند.

كشتار مسلمانان‌ مظلوم‌ و بی دفاع‌ هند توسط‌ نيروهای نظامی و هندوهای افراطی با هدف‌ از بين‌ بردن‌ نام‌ اسلام‌، سندی ديگر بر روسياهی استكبار جهانی و شاهدی گويا بر بی مايگی ادعاهای پوچ‌ و بی اساس‌ آنها میباشد. چگونه‌ است‌ كه‌ سازمانهای بين‌ المللی بالاخص‌ سازمان‌ ملل‌ و سازمان‌ دفاع‌ از حقوق‌ بشر كه‌ ادعای دفاع‌ از حقوق‌ و منافع‌ انسانی ملتها را دارند سكوت‌ شرم‌ آور و ننگين‌ خود را در قبال‌ اين‌ همه‌ جنايت‌ و كشتار ادامه‌ ميدهند. كجايند مدعيان‌ دفاع‌ از حاكميت‌ ملتها و مناديان‌ نظم‌ نوين‌ جهانی؟؟!! البته‌ از استكبار جهانی كه‌ دستش‌ تا مرفق‌ به‌ خون‌ ملتهای مسلمان‌ فلسطين‌، لبنان‌ و ساير ملل‌ محروم‌ و آزادی طلب‌ آلوده‌ است‌، بيش‌ از اين‌ انتظار نمی رود، ولی دولتهای به‌ ظاهر اسلامی و مجامع‌ بين‌ المللی چه‌ جوابی جهت‌ ادامه‌ سكوت‌ ننگين‌ خود در قبال‌ اين‌ همه‌ جنايت‌ دارند. جامعه عشایر استان آذربایجان شرقی متشکل از اداره کل امور عشایر استان،اتحادیه و شرکت های تابعه، سران ریش سفیدان و معتمدین و جوانان عشایر، دفاع از حقوق اقلیت را جزو اصول متعالی خود دانسته و با هدف تبعیت از اخلاق اسلامی، که کشتن یک نفر را به مثابه کشتن  همه  انسان ها می‌داند، این ظلم آشکار به مسلمانان هند را ( به علت در اقلیت بودن و داشتن عقیده متفاوت) محکوم می نماید‌.

سید محمد حسن آل هاشم

دبیر شورای عشایر استان