رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۹-۰۳-۰۳

جلسـه شورای هماهنگی اداره امور عشایر شهرستان اهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی، جلسه شورای هماهنگی اداره امور عشایر اهر در قالب بررسی مسائل و مشکلات بیمه اجباری دام و پلاک کوبی (هویت گذاری) دام عشایر و همچنین نحوه پرداخت تسهیلات عشایری برگزار گردید. در این جلسه آقای مهندس حضوری ضمن بیان اهمیت موضوع و تأکید مدیر کل امور عشایر استان در تسریع امر بیمه اجباری دام، پلاک کوبی و دقت در پرداخت بموقع تسهیلات عشایری نسبت به بررسی مسائل و مشکلات و راهکارهای ممکن پرداخته و از تک تک اعضای جلسه خواست که کلیه خدمات جامعه عشایری را منوط به بیمه اجباری و بحث هویت گذاری دام عشایری نموده و با شرکت تعاونی عشایری شهید بهشتی در این امر همکاری نموده و گزارش پیشرفت روزانه موضوع بیمه و پلاک کوبی دام عشایری جمعبندی و روزانه گزارش شود. در ادامه جلسه آقای خانی مدیر عامل شرکت تعاونی عشایری شهید بهشتی اهر نسبت به اقدامات انجام یافته و برنامه های شرکت در این خصوص و موارد مشکلات پیش رو پرداخت و در نهایت جلسه با ارائه نظرات هر یک از همکاران پایان یافت.

رده ادارات تابعه