رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۹-۰۵-۱۶
کارگرو2

دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی برگزار گردید.

دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت  اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی برگزار گردید.

کارگروه1

در مورخه ۹۸/۰۷/۱۷ دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت با حضور مدیر کل محترم،جناب آقای دکتر آل هاشم، سرکار خانم مهندس قاسمی رییس محترم گروه نوسازی و دبیران و کارشناسان مربوطه در محل اطاق جلسات برگزار گردید.در این جلسه دکتر آل هاشم ضمن تشکر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی تذکراتی را در خصوص ارزیابی عملکرد ارائه نمودند در ادامه خانم قاسمی نبز گزارشی از روند ارزیابی ارائه و مواردی جهت بهبود ارزیابی عملکرد بیان نمودند.سپس گزارشی از روند کار کمیته های پنج گانه توسط دبیر کارگروه توسعه مدیریت اداره کل بیان ودر ادامه دبیران کمیته ها گزارش از روند تهیه مستندات  ارزیابی ارائه و  پیشنهادات کمیته های تخصصی جهت تصویب در کار گروه توسعه مدیریت اداره کل  بیان  و تصویب شد.