رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۹-۰۵-۱۶

جلسه بررسی امورات طرح تکریم ارباب رجوع اداره امور عشایر شهرستان اهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان، جلسه چگونگی انجام امورات مربوط به طرح تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی مربوط به اداره امور عشایر اهر برگزار گردید در این جلسه مهندس حضوری رئیس اداره امور عشایر اهر ضمن تشریح حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع خواستار توجه بیشتر همکاران به بحث تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی شد و در پایان پس از تبادل نظر اعضاء موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه به تصویب رسید.

۱. مقرر گردید منشور حقوق شهروندی از طریق اداره کل پیگیری و به صورت بنر تهیه و در سالن اداره نصب‌گردد.

۲. مقرر گردید کتابچه راهنمای معرفی همکاران اداره در راستای معرفی خدمات هر بخش و هر اتاق بروزرسانی و در میز ارباب رجوع قرارداده شود.

۳. مقرر گردید هر یک از همکاران هنگام ارائه خدمات به صورت منظم فرم نظر سنجی را به ارباب رجوع ارائه نمایند.

۴. مقرر گردید مهندس مهدی ایمانی به عنوان مسئول طرح تکریم، امورات تکریم ارباب رجوع اداره را پیگیری نماید.

۵. مقرر گردید جلسه ای با دبیر طرح تکریم اداره کل جهت جمع بندی شش ماهه نظرات ارباب رجوع در طی شهریور ماه برگزار گردد.

رده ادارات تابعه