رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۹-۰۳-۰۳

خسارت طوفان و گردباد بر چادرهای عشایری ییلاقات مشک عنبر ورزقان

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان، بر اثر طوفان و گردباد، حدود ۱۹ چادر عشایری دچار خسارت شدند که ۱۰ چادر عشایری به صورت کامل تخریب و رویه چادر نیز به دره های اطراف ییلاق پرت شدند، تعداد ۹ چادر نیز به اثر طوفان پاره شده و غیر قابل استفاده می باشد. همچنین در اثر طوفان تعدادی از ملزومات عشایر همراه رویه چادر به دره های اطراف ییلاق پرت شده است.

لازم به توضیح است که خوشبختانه این حادثه تلفات جانی و تلفات احشام را در پی نداشت و این حادثه در یورد یانیخ و عشایر قشلاقات کهلی چوبانلار و قره درق علیا بخش آبش آحمد اتفاق افتاده است که توجه بیشتر دستگاههای  مختلف امدادی و خدماتی را می طلبد.

رده ادارات تابعه