رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۹-۰۱-۱۲

بازدید از پمپاژ قلی بیگلو

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان، مسئولین و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان و اداره کل امور عشایر استان از طرح اجرای آبیاری نوین و تحت فشار پایاب پمپاژ قلی بیگلو بازدید کردند. طی این بازدید اراضی پیشنهادی توسعه این پمپاژ با تنظیم صورتجلسه ای مورد بررسی قرار گرفت.

رده ادارات تابعه