رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۸-۰۶-۲۸

جلسه هماهنگی اجرای پل محور قشلاقات عشایری داشبلاغ گروس شهرستان اهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان، جلسه هماهنگی اجرای پل محور قشلاقات عشایری داشبلاغ گروس شهرستان اهر بر حسب هماهنگی قبلی با حضور فرماندار این شهرستان و مدیر کل امور عشایر استان در محل دفتر فرمانداری تشکیل گردید.

در این جلسه ابتدا مهندس زاهد محمودی فرماندار شهرستان اهر با اشاره به نقش اقتصادی جامعه زحمتکش عشایری از اهمیت دسترسی آنها به بازار هدف و همچنین امکان ارتباط قشلاقات عشایری به یکدیگر به ضرورت احداث پل داشبلاغ گروس تاکید فرموده و به لحاظ محرومیت بیشتر جامعه عشایری اهر خواستار توجه بیشتر نسبت به عمران و آبادانی مناطق عشایری شهرستان اهر شدند.

دکتر سید محمد حسن آل هاشم با اشاره به اینکه پل ارتباطی پیشنهادی داشبلاغ گروس در یک محور اصلی قشلاقات عشایری قرار گرفته و می تواند موجب رفع مشکلات چندین قشلاق عشایری بخصوص قشلاقات محروم و فاقد دهیاری باشد ، احداث پل در آن مسیر را ضروری خوانده و ضمن اشاره به ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی و بخصوص مساعدت فرمانداری محترم شهرستان مشخص شدن دستگاه مجری و اجرای بموقع پروژه را در این جلسه را خواستار شدند.

در پایان پس از تبادل نظر اعضاء جلسه مفاد زیر به تصویب رسید.

  1. مقرر شد با تأمین مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال اعتبار اجرای پروژه پل داشبلاغ گروس توسط اداره کل امور عشایر استان در اسرع وقت شروع گردد.
  2. مقرر شد جهت پشتیبانی مالی پروژه احداث پل داشبلاغ گروس مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال نیز با مساعدت فرماندار محترم شهرستان اهر از محل اعتبارات ارزش افزوده سهم عشایری شهرستان ( اعتبارات فاقد دهیاری ) تأمین و تخصیص گردد.

      ۳. مقرر شد جهت اتمام پروژه پل داشبلاغ گروس حین عملیات اجرای پروژه با مساعدت فرماندار شهرستان اهر و اداره کل امور عشایر استان باقی مانده اعتبار مورد نیاز پروژه از هر منابع اعتباری ممکن پیگیری بعمل آید.

رده ادارات تابعه