رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۸-۰۲-۳۱

کارگاه آموزشی و ترویجی در خصوص تغذیه دام در محل شرکت تعاونی عشایری شهید دستغیب قره قیه شهرستان کلیبر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان، یکی از مشکلات عمده در مناطق عشایری پائین بودن آگاهی عشایر زحمتکش در خصوص تغذیه دام و بهداشت آن می باشد. محققین و پژوهشگران ثابت نموده اند که تغذیه با نهاده دامی مناسب منجر به افزایش بهره وری در واحدهای دام می گردد که نتیجه آن تأثیر مستقیم در معیشت عشایر و کاهش فقر می باشد. لذا در این راستا با همکاری سازمان بسیج عشایری یک کارگاه آموزشی و ترویجی در خصوص تغذیه دام در محل شرکت تعاونی عشایری شهید دستغیب قره قیه شهرستان کلیبر با حضور بیش از ۵۰ نفر عشایر برگزار شد و طبق برنامه مطالب و آموزش های لازم ارائه گردید که رضایتمندی عشایر را در پی داشت.

رده ادارات تابعه