رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۹-۰۶-۲۹

اداره کل امور عشایراستان در شاخص های اختصاصی جشنواره شهید رجایی رتبه برتر را کسب کرد.

اداره کل امور عشایراستان در شاخص های اختصاصی جشنواره شهید رجایی رتبه برتر را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان ، خادمین عشایر آذربایجان شرقی در آخرین ارزیابی جشنواره شهید رجایی سال ۱۳۹۷از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در بین دستگاه های اجرایی استان، موفق به کسب رتبه برتر در شاخص های اختصاصی شد و از طرف دکتر خدابخش استاندار آذربایجان شرقی با اهداء لوح مورد تقدیر قرار گرفت.
در متن این لوح آمده است:  عملکرد موثر و کارای نظام اداری در پیشرفت و توسعه یکپارچه کشور، تقویت تعامل و پیوند مردم و دولت ، افزایش اعتمادی عمومی به دستگاه های اجرایی نقش بسزائی دارد. جشنواره شهید رجائی فرصتی فراهم میآورد تا عملکرددستگاه های اجرائی استان در فضائی رقابتی و بر اساس الگوهای روزآمد مدیریتی در ابعاد عمومی و اختصاصی ارزیابی گردد. نتایج حاصل از این ارزیابی در شاخص ها اختصاصی بیانگر احراز رتبه برتر آن دستگاه می باشد. بدینوسیله مراتب قدردانی و سپاس خود را به مناسبت کسب این عنوان در بیست و یکمین جشنواره شهید رجائی سال ۱۳۹۶ استان آذربایجان شرقی ابریز میدارم.