رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۹-۰۴-۲۴

دکتر عنایتی: ساماندهی عشایر داوطلب اسکان،یکی از اهداف اداره کل امور عشایر استان می باشد.

روابط عمومی اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی:

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان، ساماندهی عشایر داوطلب اسکان، یکی از اهداف اداره کل امور عشایر استان می باشد که در این راستا اقدامات مهمی صورت گرفته است که یکی از آنها مطالعه، آماده سازی و ایجاد کانون جمعیتی عشایری سلین در زیست بوم قره قیه شهرستان کلیبر می باشد که در ۶ فاز مطالعه و در ۴ فاز اول، امکانات اولیه آماده شده است.

دکتر عنایتی رئیس اداره امور عشایر شهرستان کلیبر در این راستا گفت: در ادامه حمایت ها از عشایر اسکان یافته کانون جمعیتی سلین، امسال با مدیریت مناسب، برنامه ریزی و رهنمود های لازم علاوه بر تسطیح و جدول گذاری حدود ۵ هزار متر مربع از خیابان های اصلی فاز یک کانون جمعیتی آسفالت ریزی گردید که موجب رضایتمندی اهالی را در پی داشت.

رده ادارات تابعه