رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۹-۰۱-۱۲

کارآفرینی ؛عشایر و اقتصاد مقاومتی

Submitted by support on ۱۱/۲۰/۱۳۹۵

کارآفرینی ؛عشایر و اقتصاد مقاومتی

uبهبود نوآوری مستمر و فراگیر در سازمانها در واقع نوعی کندو کاو منظم برای یافتن شیوه ها و پاسخ های نو به فشارها و تغییر و تحولات محیطی است.

u در محیط های پیچیده و متحول امروزی واکنشهای تکراری برای رویارویی با تغییرات  پیچیده و مختلف کارامد نمی باشد،

uباید پیوسته  در جسجوی راههای جدید و نو برای واکنش در محیط برآمد و همراه تاثیرپذیری از این تحولات بر آنها تاثیر نهاد و به انها شکل دلخواه را داد .

uبرای آنکه کسب و کاری بتواند در دنیای متلاطم و متغیر امروز به حیات  خود ادامه دهد  باید به نوآوری و خلاقیت و کار آفرینی روی آورد.

uکارآفرینی  با خلاقیت و ابتکار عجین بوده و توجه به نوآوری در امر اشتغال و تولید ثروت  با افزایش تولید و کارامد کردن روش تولید  و روی اوردن به سمت طرح های  دانش بنیان می تواند یکی از  راههای رسیدن جامعه عشایری ما به  توسعه پایدار و رشد پویا در عرصه سیاست های  اقتصاد مقاومتی بوده باشد .

(شما میتوانید متن کامل و فایل  power  point  را از قسمت پایین دانلود نمایید)

تصویر
کارآفرینی ؛عشایر و اقتصاد مقاومتی