رفتن به محتوای اصلی

پایگاه شهید بزلی

 • سازماندهی نيروهای بسيجی در قالب سازمان های ابلاغی و بكارگيری آنان در مأموريت ها بنا به دستور.
 • اجرای برنامه های حفظ و انسجام بسيجيان تحت امر طبق ضوابط و برنامه های ابلاغي.
 • جمع آوری آشكار اخبار و شايعات سطح پايگاه های مقاومت تحت امر پيرامون موضوعات مشخص شده و ارسال به رده مافوق و مديريت طبق دستور.
 • امداد و كمك به مردم و همكاری با سازمان های امدادی محدوده تحت پوشش هنگام بروز بلايا و حوادث غيرمترقبه بنا به دستور.
 • تهيه طرح های دفاعی و مقاومتی دستگاه های دولتی و حفظ و آمادگی نيروهای بسيجی از طريق اجرای مانور و آموزش و يادآوری.
 • برآورد و پيگيری تأمين بودجه و اقلام لجستيكی مورد نياز مأموريت های مراكز و حوزه ها و پايگاه های مقاومت تحت پوشش از طريق دستگاه های ذيربط.
 • برنامه ريزی در جهت برگزاری و شركت در مراسمات و ايام ا... ها با هماهنگی رده مافوق.
رنگ
سایز متن

شناسه اداره کل امور عشایر استان

 • تلفن تماس: ۳۴۴۵۷۴۳۰ (۰۴۱)
 • پیامک: ۳۰۰۰۱۲۲۲۰۰۰۰۱۲
 • تلفن گویا: ۰۴۱۳۴۴۵۳۰۳۹
 • ایمیل: info@ashayer-ea.ir
 • وبسایت: https://ashayer-ea.ir
 • آدرس: تبریز خیابان راه آهن، نبش کوی بهراد، اداره کل امور عشایر استان آذربایجان‌شرقی