رفتن به محتوای اصلی

حراست

 • برنامه ریزی ، سازماندهی و نظارت و هدایت کلیه فعالیتها و اقدامات تامین امنیت جهت جلوگیری از دسترسی عوامل غیرمجاز به پرسنل ، تاسیسات و اسناد و مدارک 

 • جمع آوری اخبار و اطلاعات و احاطه اطلاعاتی ، کسب و پرورش اطلاعات اخبارمحیط اعم از سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی 

 • بررسی و تعیین رده حراستی افراد جهت دسترسی به اسناد طبقه بندی شده وانعکاس به مدیریت دستگاه مراجع ذیصلاح 

 • صدور کارت شناسایی و هویت بخشی سازمانی 

 • نظارت و مراقبت بر اجرای امور مربوط به حراست اخبار، اسناد، پرسنل 

 • اجرای طرحهای آموزشی مربوط به حراست بر اساس دستور العمل های صادره درحوزه امنیت و حفاظت 

 • پیشنهاد و اجرای طرحهای حراستی و حفاظتی متناسب با شرایط خاص 

 • انجام امور مربوط به دوربین های مدار بسته و نظارت مستمر بر ساختمانها،تاسیسات ، مخابرات و افراد 

 • مدیریت در امر حفاظت فیزیکی و رسیدگی به مشکلات مربوطه 

 • ارائه مشاوره امنیتی به سطوح مدیریتی 

 • پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی

 • تدوین دستور العملهای حفاظتی و امنیتی و نظارت بر اجرای آنها 

 • ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه و دریافت و ثبت و صدور کلیه نامه های طبقه بندی شده دستگاه ذیربط  

 • شناسایی عوامل و عناصر متعهد و تلاشگر جهت رشد و ابقاء آنها در محیط 

رنگ
سایز متن

شناسه اداره کل امور عشایر استان

 • تلفن تماس: ۳۴۴۵۷۴۳۰ (۰۴۱)
 • پیامک: ۳۰۰۰۱۲۲۲۰۰۰۰۱۲
 • تلفن گویا: ۰۴۱۳۴۴۵۳۰۳۹
 • ایمیل: info@ashayer-ea.ir
 • وبسایت: https://ashayer-ea.ir
 • آدرس: تبریز خیابان راه آهن، نبش کوی بهراد، اداره کل امور عشایر استان آذربایجان‌شرقی