رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۹-۰۱-۱۲

پست الکترونیکی مسئولین

آدرس پست الکترونیکی مسئولین

مدیر کل

modirkol@ashayer-ea.ir

رحمانی

m-edari@ashayer-ea.ir

مرتضایی

omran@ashayer-ea.ir 

بی ریا

zihesabi@ashayer-ea.ir

روان دوست

motaleat@ashayer-ea.ir

نوشهری

behsazi@ashayer-ea.ir

شهریار محمدی

r-omomi@ashayer-ea.ir

نکیسا

takrim@ashayer-ea.ir

پورعباس

etehadieh@ashayer-ea.ir

اداره اهر

ahar-as@ashayer-ea.ir

اداره کلیبر

kalibar-as@ashayer-ea.ir

اداره میانه

mianeh-as@ashayer-ea.ir

اداره خدافرین

khodafarin@ashayer-ea.ir

حراست

harasat@ashayer-ea.ir