رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۹-۰۴-۲۴

راهنمای تکمیل فرم

۱- فرم را به صورت فارسی پر نمایید.
۲- در هنگام پر کردن فرم از رفرش صفحه خودداری نمایید.
۳- در فیلد کدملی از خط تیره و فاصله استفاده نفرمایید.
 

فرم های الکترونیکی(میز خدمت الکترونیکی اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی)

https:‎//ashayer-ea.ir/fa/contact/takrim_eformtakrim eform

tamas

طرح تکریم-محل خدمت:اداره کل(تبریز)-شماره تماس۳۴۴۵۷۰۶۱حسن نکیسا-حضوری و تراکنشی

بیانیه توافق سطح خدمات اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی برای هریک از خدمات:

قابل توجه بازدید کنندگان محترم

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی را به اطلاع میرساند:

۱- تارنمای اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق "ارتباط باما" و" خدمات تار نما"را دارد. در این قسمت شما میتوانید با حوزه های مدير كل و معاونت هاي تخصصي و اداره حراست و واحد روابط عمومي سامانه رسيدگي به شكايات بصورت تمام وقت و در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت روز، تماس برقرار نمایید.

۲- به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.

۳- تارنمای اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.

https:‎//ashayer-ea.ir/fa/contact/feedbackertebat  eform

tamas

فرم ارتباط با ما-محل خدمت:اداره کل(تبریز)-شماره تماس۳۴۴۵۷۰۶۱حسین شهریار-حضوری و تراکنشی

بیانیه توافق سطح خدمات اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی برای هریک از خدمات:

قابل توجه بازدید کنندگان محترم

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی را به اطلاع میرساند:

۱- تارنمای اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق "ارتباط باما" و" خدمات تار نما"را دارد. در این قسمت شما میتوانید با حوزه های مدير كل و معاونت هاي تخصصي و اداره حراست و واحد روابط عمومي سامانه رسيدگي به شكايات بصورت تمام وقت و در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت روز، تماس برقرار نمایید.

۲- به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.

۳- تارنمای اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.

https:‎//ashayer-ea.ir/fa/contact/frm_drkhwast_khdmat_mrany_adarh_omran eform

tamas

فرم درخواست خدمات عمرانی اداره کل استان آذربایجان شرقی-محل خدمت:اداره کل(تبریز)-شماره تماس۳۴۴۵۷۰۶۱ابراهیم منتخبی-حضوری و تراکنشی

بیانیه توافق سطح خدمات اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی برای هریک از خدمات:

قابل توجه بازدید کنندگان محترم

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی را به اطلاع میرساند:

۱- تارنمای اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق "ارتباط باما" و" خدمات تار نما"را دارد. در این قسمت شما میتوانید با حوزه های مدير كل و معاونت هاي تخصصي و اداره حراست و واحد روابط عمومي سامانه رسيدگي به شكايات بصورت تمام وقت و در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت روز، تماس برقرار نمایید.

۲- به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.

۳- تارنمای اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.

https:‎//ashayer-ea.ir/fa/form-maskanmaskan

tamas

فرم درخواست قطعات مسکونی--محل خدمت:اداره کل(تبریز)-شماره تماس۳۴۴۵۷۰۶۱ابراهیم منتخبی-حضوری و تراکنشی

بیانیه توافق سطح خدمات اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی برای هریک از خدمات:

قابل توجه بازدید کنندگان محترم

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی را به اطلاع میرساند:

۱- تارنمای اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق "ارتباط باما" و" خدمات تار نما"را دارد. در این قسمت شما میتوانید با حوزه های مدير كل و معاونت هاي تخصصي و اداره حراست و واحد روابط عمومي سامانه رسيدگي به شكايات بصورت تمام وقت و در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت روز، تماس برقرار نمایید.

۲- به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.

۳- تارنمای اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.

https:‎//ashayer-ea.ir/fa/contact/frm_moshavermoshaver efor

tamas

فرم درخواست مشاور جهت واگذاری پروژه های مطالعاتی به مشاورین ذیصلاح--محل خدمت:اداره کل(تبریز)-شماره تماس۳۴۴۵۷۰۶۱رضا رواندوست-حضوری و تراکنشی

بیانیه توافق سطح خدمات اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی برای هریک از خدمات:

قابل توجه بازدید کنندگان محترم

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی را به اطلاع میرساند:

۱- تارنمای اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق "ارتباط باما" و" خدمات تار نما"را دارد. در این قسمت شما میتوانید با حوزه های مدير كل و معاونت هاي تخصصي و اداره حراست و واحد روابط عمومي سامانه رسيدگي به شكايات بصورت تمام وقت و در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت روز، تماس برقرار نمایید.

۲- به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.

۳- تارنمای اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.

https:‎//ashayer-ea.ir/fa/contact/manager_eformmolaghat  eform

tamas

فرم درخواست وقت ملاقات حضوری با مدیر کل--محل خدمت:اداره کل(تبریز)-شماره تماس۳۴۴۵۷۰۶۱حسین شهریار محمدی-حضوری و تراکنشی

بیانیه توافق سطح خدمات اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی برای هریک از خدمات:

قابل توجه بازدید کنندگان محترم

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی را به اطلاع میرساند:

۱- تارنمای اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق "ارتباط باما" و" خدمات تار نما"را دارد. در این قسمت شما میتوانید با حوزه های مدير كل و معاونت هاي تخصصي و اداره حراست و واحد روابط عمومي سامانه رسيدگي به شكايات بصورت تمام وقت و در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت روز، تماس برقرار نمایید.

۲- به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.

۳- تارنمای اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.

https:‎//ashayer-ea.ir/fa/contact/frm_darkhast_kelaskelas  eform

tamas

فرم درخواست کلاسهای آموزشی و ترویجی--محل خدمت:اداره کل(تبریز)-شماره تماس۳۴۴۵۷۰۶۱عبدالله نوشهری-حضوری و تراکنشی

بیانیه توافق سطح خدمات اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی برای هریک از خدمات:

قابل توجه بازدید کنندگان محترم

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی را به اطلاع میرساند:

۱- تارنمای اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق "ارتباط باما" و" خدمات تار نما"را دارد. در این قسمت شما میتوانید با حوزه های مدير كل و معاونت هاي تخصصي و اداره حراست و واحد روابط عمومي سامانه رسيدگي به شكايات بصورت تمام وقت و در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت روز، تماس برقرار نمایید.

۲- به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.

۳- تارنمای اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.


https:‎//ashayer-ea.ir/fa/contact/frm_shekayatshekayat  eform

tamas

فرم رسیدگی به شکایات،انتقادات و پیشنهادات اداره کل امور عشایر استان آذربایجان شرقی--محل خدمت:اداره کل(تبریز)-شماره تماس۳۴۴۵۷۰۶۱جعفر ره انجام-حضوری و تراکنشی

بیانیه توافق سطح خدمات اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی برای هریک از خدمات:

قابل توجه بازدید کنندگان محترم

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی را به اطلاع میرساند:

۱- تارنمای اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق "ارتباط باما" و" خدمات تار نما"را دارد. در این قسمت شما میتوانید با حوزه های مدير كل و معاونت هاي تخصصي و اداره حراست و واحد روابط عمومي سامانه رسيدگي به شكايات بصورت تمام وقت و در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت روز، تماس برقرار نمایید.

۲- به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.

۳- تارنمای اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.

https:‎//ashayer-ea.ir/fa/contact/frm_mjmmajmah_

tamas

فرم مجمع--محل خدمت:اداره کل(تبریز)-شماره تماس۳۴۴۵۷۰۶۱احد بشیری-حضوری و تراکنشی

بیانیه توافق سطح خدمات اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی برای هریک از خدمات:

قابل توجه بازدید کنندگان محترم

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی را به اطلاع میرساند:

۱- تارنمای اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق "ارتباط باما" و" خدمات تار نما"را دارد. در این قسمت شما میتوانید با حوزه های مدير كل و معاونت هاي تخصصي و اداره حراست و واحد روابط عمومي سامانه رسيدگي به شكايات بصورت تمام وقت و در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت روز، تماس برقرار نمایید.

۲- به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.

۳- تارنمای اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.

https:‎//ashayer-ea.ir/fa/contact/tashilat_nezarattashilat

tamas

فرم گزارش نظارت بر تسهیلات پرداختی به عشایر--محل خدمت:اداره کل(تبریز)-شماره تماس۳۴۴۵۷۰۶۱احد بشیری-حضوری و تراکنشی

بیانیه توافق سطح خدمات اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی برای هریک از خدمات:

قابل توجه بازدید کنندگان محترم

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی را به اطلاع میرساند:

۱- تارنمای اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق "ارتباط باما" و" خدمات تار نما"را دارد. در این قسمت شما میتوانید با حوزه های مدير كل و معاونت هاي تخصصي و اداره حراست و واحد روابط عمومي سامانه رسيدگي به شكايات بصورت تمام وقت و در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت روز، تماس برقرار نمایید.

۲- به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.

۳- تارنمای اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.

تصویر
میز خدمت الکترونیکی