Skip to main content
تاریخ بروز رسانی: 2022-12-06

معرفی اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی و تارنمای اطلاع رسانی

باتوجه به اهميت جامعه عشايراداره امور وسياست گزاری های مربوط به آن کم وبيش مدنظر دولتهای وقت بوده است به طوریکه درسال 1325 شورای عالی عشايرايران زير نظر وزارت دربار به منظور رسيدگی به امورعشايربه وجود آمد درسال 1345 نيز کميته ای به منظور تدوين برنامه های عمرانی عشاير دربرنامه چهارم تشکيل شد.

انجام امورمربوط به جامعه عشايرازسال 1347 به دفتر آبادانی مناطق عشايری دروزارت آبادانی ومسکن سپرده شد ودرسال 1351 تحت عنوان طرح نیازمنديهای جوامع دامداران متحرک ايران انجام اين مسئوليت به وزارت کشاورزی ومنابع طبيعی واگذار گرديد. در20 اسفند 1353 مجلس شورای ملی سابق قانون تشکيلات سازمان دامداران متحرک راباوظايف مشخص و تحت نظارت وزارت کشاورزی ومنابع طبيعی به تصويب رسانيد .پس از پيروزی انقلاب اسلامی ودرتاريخ 61/11/8 به دستور تخست وزير محترم وقت ستاد عالی عشاير زير نظر وزارت کشور تشکيل واولين جلسه آن درروز دوشنیه مورخه 62/2/12 دردفتر وزير محترم کشوروباشرکت وزراء کشاورزی ،بهداری ، آموزش وپرورش، ارشاد اسلامی ، جهاد کشاورزی وسپاه پاسداران برگزار وحدود 50 جلسه ادامه يافت . به دنبال آن درپی تصويب اساسنامه جهاد کشاورزی ازسوی مجلس شورای اسلامی درسال 1362 سازمان امورعشايرازوزارت کشاورزی منتزع وبه وزارت جهاد کشاورزی ملحق گردید . درحال حاضرنيزباعنايت به ارغام وزارتخانه های جهاد سازندگی وکشاورزی سازمان امورعشاير ايران بعنوان يکی ازسازمانهای وابسته به وزارت جهادکشاورزی مسئوليت ساماندهی به جامعه عشاير کشور برعهده دارد.

***********************************************************************************************************************************

 • امور عشایر تبریز
 • ******************************************************************************************************************
 • اهداف و وظایف  :

  *********************************

 • الف – هدف

  سامان‌دهی به زندگی عشایر از طریق ارائه خدمات مناسب به منظور بهبود و توسعه وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تولیدی عشایر.

   ب – وظایف اساسی:

  (1) – مطالعه و شناسایی امکانات و نیازمندی های عشایر در مورد امور کوچ و اسکان.

  (2) – تهیه و تنظیم و اجرا و نظارت بر اجرای طرح های عمرانی و نوسازی مربوط به امور عشایر.

  (3) – فراهم آوردن موجبات اسکان عشایر باهمکاری  سایر ارگان های ذیربط.

  (4) – تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به نوین کردن سیستم دامداری سنتی عشایر به دامداری صنعتی و اصلاح روشهای بهره برداری از منابع دامی از طریق ایجاد ایستگاه های استقرار و انتظار دام، پرواربندی و تامین علوفه زمستانی برای دام و  ارشاد و حمایت در راستای تاسیس تعاونی ها و شرکت های سهامی دامداری.

  (5) – احداث و نگهداری گذرگاه و آبشخور و پناهگاهها و انبارهای ذخیره علوفه دام و تامین آب راساً و یا با خودیاری عشایر.

  (6) – نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع عشایری از لحاظ رعایت ضوابط فنی و علمی مرتعداری در جهت حفظ مراتع .

  (7) – کمک به ایجاد واحدهای تولیدی تعاونی و گروهی نظیر علوفه کاری، مرغداری، تولید عسل، کشاورزی، کشت گیاهان صنعتی و دارویی و صنعتی کردن این نوع تولیدات از طریق احداث تاسیسات زیربنایی،  و اعطای تسهیلات.

  (8) – تهیه، تنظیم، اجرا و یا همکاری در اجرای برنامه های آموزشی عشایر در مورد تغذیه دام، استفاده صحیح از مراتع، دامداری، دامپروری، بهداشت محیط، خدمات دامپزشکی، توسعه صنایع دستی و پیشگیری از بیماری‌های دامی.

  (9) – کمک به بازاریابی، حمل و فروش فرآورده های دامی و صنایع دستی عشایر اسکان یافته.

   (10) – فراهم کردن تسهیلات اعتباری در حد برنا مه های مصوب و نظارت بر مصرف آن .

  (11) – کمک به تشکیل تعاونیهای تولید، توزیع ، مصرف در مناطق دامداری متحرک اسکان یافته.

  (12)- همکاری با سایر سازمان های دولتی و غیر دولتی ایجاد هماهنگی در برنامه های عمرانی و آموزشی مناطق عشایر اسکان یافته.

************************************************************************************

تارنمای اطلاع رسانی اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی:

وب سایت اطلاع رسانی اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی در سال 1375 با زبان برنامه نویسی HTML طراحی و با لحاظ امکانات نرم افزاری آن دوره در سطح قابل قبولی  نسبت به اطلاع رسانی به جامعه عشایری و علاقمندان در نقاط مختلف جهان اقدام نمود.

در سال 1381 با عنایت به رویکرد دولت  به گسترش فعالیت ها در سامانه های الکترونیکی  ، وب سایت بروز رسانی و با زبان برنامه نویسی PHP  باز طراحی و فرم های الکترونیکی در حد اطلاع رسانی و تعاملی و نیز اخبار و اطلاعیه ها و ... به صورت برخط در اخیار علاقمندان قرار گرفت.

وب سایت قبلی امور عشایر آذربایجان شرقی

در سال 1395 به همت  مرکز رایانه اداره کل و با عنایت آقای دکتر سید محمد حسن آل هاشم (مدیر کل)، اقدام جهت  طراحی تارنمای فعلی با لحاظ تمامی استاندارد های روز  جهان و نیز رعایت کلیه قوانین و بخشنامه های استاندارد سازی تارنما های دولتی جهت خدمات دهی هرچه بهتر به جوامع تولید گر عشایر استان در قالب فرم های الکترونیکی ، شناسنامه های خدمت ،فلوچارت گردش کار خدمات و ... آغاز  و نهایتا  رونمایی از  تارنما طی مراسمی با حضور قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید.

تصویر
تارنمای جدید اداره کل