رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۲۰۱۸-۰۸-۱۱

دکتر عنایتی: ساماندهی عشایر داوطلب اسکان،یکی از اهداف اداره کل امور عشایر استان می باشد.

روابط عمومی اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی:

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان، ساماندهی عشایر داوطلب اسکان، یکی از اهداف اداره کل امور عشایر استان می باشد که در این راستا اقدامات مهمی صورت گرفته است که یکی از آنها مطالعه، آماده سازی و ایجاد کانون جمعیتی عشایری سلین در زیست بوم قره قیه شهرستان کلیبر می باشد که در ۶ فاز مطالعه و در ۴ فاز اول، امکانات اولیه آماده شده است.

بازدید مدیر کل امور عشایر استان از پروژه های در حال اجرا

روابط عمومی اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی:

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان، دکتر آل هاشم مدیرکل امور عشایر استان از پروژه های در حال اجرا در ییلاق صام صام از بخش ییلاقات تبریزبازدید کرد.

Subscribe to اخبار اداره کل