رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۲۰۱۷-۱۱-۲۰

رئیس سازمان امور عشایر ایران: اعلام کرد: ۷۰ هزار نفر از عشایر تا ۵ سال آینده از انرژی های نو بهره مند می شوند

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: استفاده از انرژی های پاک در مناطق عشایری کشور آغاز شده و با هماهنگی هایی که با دستگاه های صورت گرفته تا پنج سال آینده ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر در مناطق عشایری از انرژی های پاک(خورشیدی و بادی) بهره مند می شوند.

رئیس سازمان امور عشایر: عشایر در پرورش دام از دانش بومی بسیار خوبی برخوردار هستند

رئیس سازمان امور عشایر:

عشایر در پرورش دام از دانش بومی بسیار خوبی برخوردار هستند

رئیس سازمان امور عشایر گفت: عشایر کشور در پرورش دام سبک از دانش بومی بسیار خوبی برخوردار هستند که با تلفیق آن با علم روز می توانند در ارتقاء تولید و بهره وری نقش به سزایی داشته باشند.

Subscribe to اخبار سازمان