رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۲۰۱۸-۰۳-۱۹
ردیف عنوان خدمت فایل پیوست
۱ واگذاری قطعات مسکونی در شهرک سلین
پیوست اندازه
واگذاری قطعات مسکونی.docx ۱۲۰.۱۸ کیلوبایت
۲ معرفی عشایر جهت دریافت زمین های زراعی و باغی
پیوست اندازه
واگذاری اراضی کشاورزی.docx ۲۸۰.۷۴ کیلوبایت
۳ رسیدگی به شکایات عشایر
پیوست اندازه
رسیدگ به شکایاتو درخواست های عشایر.docx ۲۰۵ کیلوبایت
۴ همکاری در اجرای طرح تحقیقاتی
پیوست اندازه
همکاری در اجرای طرح تحقیقاتی.docx ۸۱۴.۷۸ کیلوبایت
۵ برگزاری جشنواره فرهنگی _ورزشی
پیوست اندازه
برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی.docx ۱۶۷.۵۳ کیلوبایت
۶ واگذاری و نظارت بر احداث آبشخور در مناطق عشایری
پیوست اندازه
واگذاری و نظارت بر احداث آبشخور.docx ۲۴۸.۶ کیلوبایت
۷ نظارت بر انتخاب سرگروههای تعاونی و برگزاری مجامع شرکتهای عشایری
پیوست اندازه
نظارت بر برگزاری مجامع عمومی شرکت ها.docx ۱۶۹.۴۱ کیلوبایت
۸ نظارت بر عملکرد تشکل های تعاونی عشایری استان
پیوست اندازه
نظارت برعملکرد شرکتهای تعاونی.docx ۲۶۱.۴۹ کیلوبایت
۹ نصب راه اندازی سیستم گرمایشی وروشنایی خورشیدی
پیوست اندازه
نصب وراه اندازی سیستم گرمایش و روشنایی خورشیدی.docx ۲۱۱.۰۱ کیلوبایت
۱۰ تشکیل صندوق خرد زنان عشایری
پیوست اندازه
تشکیل صندوق خرد زنان.docx ۱۵۴.۶۹ کیلوبایت