رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۷-۱۰-۲۴
ردیف عنوان خدمت فایل پیوست
۱ واگذاری قطعات مسکونی در شهرک سلین
پیوست اندازه
واگذاری قطعات مسکونی.docx ۱۲۰.۱۸ کیلوبایت
۲ معرفی عشایر جهت دریافت زمین های زراعی و باغی
پیوست اندازه
معرفی عشایر جهت دریافت زمین های زراعی و باغی ۲۸۰.۷۴ کیلوبایت
۳ رسیدگی به شکایات عشایر
پیوست اندازه
رسیدگی به شکایات عشایر ۲۰۵ کیلوبایت
۴ همکاری در اجرای طرح تحقیقاتی
پیوست اندازه
همکاری در اجرای طرح تحقیقاتی ۸۱۴.۷۸ کیلوبایت
۵ برگزاری جشنواره فرهنگی _ورزشی
پیوست اندازه
برگزاری جشنواره فرهنگی _ورزشی ۱۶۷.۵۳ کیلوبایت
۶ واگذاری و نظارت بر احداث آبشخور در مناطق عشایری
پیوست اندازه
واگذاری و نظارت بر احداث آبشخور در مناطق عشایری ۲۴۸.۶ کیلوبایت
۷ نظارت بر انتخاب سرگروههای تعاونی و برگزاری مجامع شرکتهای عشایری
پیوست اندازه
نظارت بر انتخاب سرگروههای تعاونی و برگزاری مجامع شرکتهای عشایری ۱۶۹.۴۱ کیلوبایت
۸ نظارت بر عملکرد تشکل های تعاونی عشایری استان
پیوست اندازه
نظارت بر عملکرد تشکل های تعاونی عشایری استان ۲۶۱.۴۹ کیلوبایت
۹ نصب راه اندازی سیستم گرمایشی وروشنایی خورشیدی
پیوست اندازه
نصب راه اندازی سیستم گرمایشی وروشنایی خورشیدی ۲۱۱.۰۱ کیلوبایت
۱۰ تشکیل صندوق خرد زنان عشایری
پیوست اندازه
تشکیل صندوق خرد زنان عشایری ۱۵۴.۶۹ کیلوبایت