رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۲۰۱۸-۰۱-۲۰

رئیس سازمان امور عشایر: امسال تولید مواد پروتئینی عشایر ۲۰۰۰ تن افزایش مي یابد