رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۲۰۱۸-۰۶-۲۳

توزیع آرد خام در ییلاقات عشایری شهرستان خدآفرین

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایرآذربایجان شرقی، با هماهنگی های به عمل آمده توسط اداره کل امورعشایراستان که سرانه تحویل آرد خام عشایر به دوبرابر سالهای گذشته (برای هرنفر ۱۲کیلوگرم در ماه) تعلق گرفته است، تاکنون حدود  ۳۹۰۰۰ عدل آرد خام در مناطق عشایری شهرستان خدآفرین و برای اولین بار در مناطق ییلاقی و اوباهای مستقر در خودییلاقات برای عشایر این شهرستان تحویل گردید که این نوع خدمات موحب خرسندی عشایر گردیده و در این مناطق صعب العبور ارایه خدمات توسط اداره کل امورعشایر استان با همکاری اداره امور عشایرشهرستان خدآفرین انجام می گردد.

رده ادارات تابعه