رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۷-۱۱-۳۰

دکتر فاریابی: میتوان ادعا کرد بهره برداری از روابط عمومی سنتی به شدت رو به کاهش است و طوری شده که بازخور وتاثیرگذاری روابط عمومی دیجیتال با سنتی قابل مقایسه نیست.

دکتر فاریابی: میتوان ادعا کرد بهره برداری از روابط عمومی سنتی به شدت رو به کاهش است و طوری شده که بازخور وتاثیرگذاری روابط عمومی دیجیتال با سنتی قابل مقایسه نیست.

دکتر فاریابی در گردهمایی سراسری روسای روابط عمومی های ادارات کل امور عشایر کشور در تبریز گفت:  میتوان ادعا کرد بهره برداری از روابط عمومی سنتی به شدت رو به کاهش است و طوری شده که بازخورر وتاثیرگذاری روابط عمومی دیجیتال با سنتی قابل مقایسه نیست. تفاوت روابط عمومی دیجیتال و سنتی را میتوان  ۱_ مدت ماندگاری ۲_ امکان گسترش تبلیغات ۳_ امکان تحلیل بازخور و ارتباط با مخاطب ۴_ تاثیرگذاری طولانی مدت و ایجاد ارزش افزوده ۵_ امکان هدایت مخاطبان به وب سایت سازمان را نام برد.