رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۷-۱۱-۳۰
عشایر

عشایر تولید کننده بی ادعا

عشایر تولید کننده بی ادعا

آیا می دانید :براساس نتايج سرشماري سال ۱۳۸۷ عشاير كوچنده كشور ، عشاير استان آذربايجان شرقي دردوره ييلاقي ۱۳۲۹۵ خانوار معادل ۷۰۵۷۷ نفر و در دوره قشلاقي ۸۰۹۷   خانوار معادل ۴۳۸۵۷  نفر در قالب ۲ ايل بزرك ايل سون و ارسباران در ۲۸۷ قشلاق عشایري استان  مستقر مي باشند .

آیا می دانید :اين استان درفصل قشلاقي ۴درصد و با عنايت به كوچ عشايرمهمان از استانهاي همجوار ازجمله اردبيل ، زنجان و آذربايجانغربي درفصل ييلاق ۶ درصد از عشاير كشور را به خود اختصاص مي دهد .

(حدود یک میلیون هکتار از مراتع بکر و مرغوب و ۱/۵ میلیون واحد دامی استان در اختیار عشایر می با شد.)

آیا می دانید :عمده ترين شهرستانهاي عشايرنشين استان به ترتيب عبارتند از :

خداآفرین ،كليبر ، اهر ، ميانه ، چاراويماق ، سراب وهريس

آیا می دانید :

اگرچه جمعيت عشاير نسبت به كل جمعيت استان ۲ درصد مي باشد ولي اين جمعيت اندك اما پركارقريب ، به ۲۰ درصد دام كوچ استان را دراختيارداشته ونقش چشمگيري در توليد محصولات دامي برعهده دارند.