رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۲۰۱۸-۰۶-۲۳
    برگزاری اولین جلسه شورای عشایری شهرستان چاراویماق

    برگزاری اولین جلسه شورای عشایری شهرستان چاراویماق

                                          برگزاری اولین جلسه شورای عشایری شهرستان چاراویماق

روابط عمومی اداره کل امور عشایر آذربایجانشرقی: اولین جلسه شورای عشایری شهرستان چاراویماق در محل فرمانداری این شهرستان برگزار گردید. در این جلسه دکتر رحیم بلال زاده فرماندار شهرستان چاراویماق ضمن تشکر از اعضای جلسه به جهت حضور و اهتمام ایشان در تشکیل اولین جلسه شورای عشایر شهرستان،عشایر را قشری زحمتکش وتولید کننده دانستند که در سخت ترین شرایط باکمترین امکانات و کمترین توقع در امر تولید مواد پروتئینی  از جمله گوشت قرمز ، شیر، پشم وتامین نیازهای کشور می کوشند.ایشان عشایر را از حاضرین همیشگی در صحنه های مختلف اجتماعی وسیاسی کشور عنوان وازهمراهی عشایر با انفلاب ونظام اسلامی از ابتدای پیروزی نهضت اسلامی ونیز حضور پررنگ عشایر در دوران جنگ تحمیلی یاد کرده وعشایر را یاران همیشگی نظام وانقلاب دانستند.ایشان در ادامه اظهار نمودند علیرغم همه پتانسیل های جامعه عشایری متاسفانه کمبودها ومحرومیتهایی نیز در جامعه عشایر وجود دارد که این امرنیازمندهمکاری، همدلی واهتمام کلیه دستگاهای اجرایی شهرستان برای رفع این محرومیتهاست.وی در بخش دیگری از سخنان خود آمار بالای بازماندگان از تحصیل در مناطق عشایری شهرستان را از دغدغه های مهم خود ونیز مسئولین شهرستان عنوان وبر همکاری وارائه راهکار از سوی همه دستگاهها واقدامات فرهنگی برای آگاه سازی والدین دانش آموزان در مناطق عشایری برای توجه بیشتربه امر تحصیل فرزندان خود تاکید نمودند.در این جلسه مهندس سلمان علی آبادی سرپرست اداره امور عشایرمیانه و چاراویماق ضمن ارائه آمار واطلاعاتی از جامعه عشایری شهرستان چاراویماق، تشکیل شورای عشایری را فرصتی مغتنم برای نگاه ویژه به مسائل و مشکلات عشایر وایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای خدمات رسانی بهتر و بیشتر و حل مسائل ومشکلات مناطق عشایری عنوان نمودند ومشکلات آموزشی،بهداشتی وآب شرب را از مهمترین مشکلات حال حاضر عشایر شهرستان دانستند.در ادامه این جلسه برخی از مشکلات عشایر شهرستان مورد بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

رده ادارات تابعه