رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۷-۱۲-۲۷

نظارت بر انتخاب سرگروههای تعاونی و برگزاری مجامع شرکتهای عشایری