رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۲۰۱۷-۱۱-۲۰

خلاصه عملکرد

1

خلاصه عملکرد اداره امور عشایر استان آذربایجان شرقی:

6543rahمیزان برخورداری عشایر بعد انقلابپشتیبانی کوچندگاناجرایی اسکان عشایرسوخت فسیلیطرح های مطالعاتیعملکرد فرهنگیسایر خدماتعملکرد اداری و مالیاتحادیه تعاونی های عشایرینمودار خرید فروشخلاصه اطلاعات مربوط به شرکت های تعاونی